Library
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
  “Kitaabat karnaar kaatib ni kitaabat ane khutoot ya lakhnaar nu lakhaan warso tak kitaabo ma mehfooz ane maujood rahe che, magar kaatib ya lakhnaar khud qabar ma jaii maati bani jaai che.”

Aa ik naqaabil-e-tardeed haqeeqat che ke guzarnaar aa duniya ma thi guzri gaya magar aawnaar nasalo waste temni kitaabo, fakaari, kaawisho ane tehzeeb hamnaa tak ik azeem viraasat ane laa-zawaal daulat na lehaaz si aa zamaan ma baaqi che.

Allah Ta’ala na fazl-o-ihsaan si apna 26th Dai-e-Mutlaq Saiyedna Dawoodji bin Ajabshah (QR) si 43rd Dai-e-Mutlaq Saiyedna Yusuf Nuruddin (QR) tak taqreeban tamaam du’aat-e-muqaddaseen na khutoot mubaarak Dawat na khazaana ma maujood che. Aa Du’aat-e-muqaddaseen ye Dawat na kutubkhaana ni na-yaab ane anmool kitaabo ni hifaazat waste qadeem kitaabo na nawaa nuskha tayyaar kari apni Saiyedna Ali Shamsuddin (QR) ni dawat-e-mubaareka ni aa azeem viraasat ne saachweli che.

Huzoor-e-Aali (TUS) ni hidaayaat ne ma-tahat fil-haal Mazoon ud-Dawat (DM) ane Hudood-e-keraam junaa ane naheef makhtutaat ne naqal kari jadeed nuskha karwaani tadbeer kari rahya che. Mumineen potanaa aaqaa-maula na khutoot mubaarak no mushaahedo kari tesi barkat hasil kari sake te waste Saheb-e-Dawat ni razaa si aa cheez mumineen na manzar-e-aam par mukaii che.


1) Shagird-e- Saiyedna Burhanuddin Dawoodji bin Ajabshah (QR) – 26th Dai / 975-999 AH
2) Shagird-e- Saiyedna Burhanuddin Dawoodji bin Qutubshah (QR) – 27th Dai / 999-1021 AH
3) Shagird-e- Saiyedna Ali Shamsuddin bin Ibrahim ash-shaheed (QR) – 29th Dai / 1030-1046 AH
4) Saiyedna Hasan Badruddin bin Wali (QR) – 31st Dai / 1046-1090 AH
5) Saiyedna Jivabhai Ziyauddin bin Nuhji (QR) – 32nd Dai / 1090-1130 AH
6) Saiyedna Hebatullah Moaiyyaduddin bin S. Ziyauddin (QR) – 33rd Dai / 1130-1151 AH
7) Saiyedna Jalaal Shehabuddin bin Nuhji (QR) – 34th Dai / 1151-1158 AH
8) Saiyedna Noorbhai Nuruddin bin Shaikhali (QR) – 35th Dai / 1158-1178 AH
9) Saiyedna Hameeduddin Shamsuddin bin S. Moaiyyaduddin (QR) – 36th Dai / 1178-1189 AH
10) Saiyedna Shamsuddin Shaikhali bin S. Shamsuddin (QR) – 37th Dai / 1189-1248 AH
11) Saiyedna Hameeduddin Shamsuddin bin S. Shaikhali (QR) – 38th Dai / 1248-1252 AH
12) Saiyedna Mufeeduddin Najmuddin bin S. Shaikhali (QR) – 39th Dai / 1252-1282 AH
13) Saiyedna Ameenuddin Ameeruddin bin S. Najmuddin (QR) – 40th Dai / 1282-1296 AH
14) Saiyedna Jivabhai Fakhruddin bin S. Ameeruddin (QR) – 41st Dai / 1296-1347 AH
15) Saiyedna Fidaali Badruddin bin S. Fakhruddin (QR) – 42nd Dai / 1347-1377 AH
16) Saiyedna Yusuf Nooruddin bin S. Badruddin (QR) – 43rd Dai / 1377-1394 AH
17) Bhaisaheb Najmuddin bin S. Hebatullah (QR)
18) Mukasir ud-Dawat Bhaisaheb Nazarali bin S. Badruddin (QR)
19) Shams ud-Du'aat il-Mutlaqeen, Ka'bat ul-Mumineen Saiyedna Abu Haatim Taiyeb Ziyauddin Saheb (QR)
20) Haatim ul-Khayraat, Rabee' ul-Barakaat Huzoor-e-‘Aali Saiyedna Haatim Zakiyuddin Saheb (TUS)
21) Mukaasir ud-Da'wat Saiyedi Mohammad Bhaisaheb Nuruddin (DM)


 
Copyright © 2016 Alavibohra.org  All rights reserved.