History

 

 
  Wulaat of Hind
   
 

Saiyedi wa Maulaai Nooruddin saheb [ra]

 
Dongaam (Aurangaabaad)
   
 
Saiyedi wa Maulaai Nooruddin saheb [ra]
 
  Tareekh :
 

18th Faatemi Imaam Maulana Mustansir Billaah [as] ye Maulaaii Ahmad [ra] ne Hindustaan taraf mokla ane farmaavu ke, “Hind ma Khambhat naam nu shaher che, tema ahl-e-shirk na logo [mushriko] no Imaan-daaro par ghano zulm che, te waaste tame Khambhat jaao ane te jaga na maahol ane logo na zahen mujab mushriko ne hidaayat aapo and Haqq taraf Da'wat aapo.” Aa mujab no Imaami farmaan lai ne Maulaai Ahmad Hindustaan ma ek adnaa Hindu no libaas pehri ne padhaara ane Khambhat ne potaanu maqaam-e rehaaish banaavu. Aap Hindustaan ni zabaan [Sanskrit] thi waaqif nhota, lehaaza chand mahina tak Aap khaamosh rahya, shaher na gali kucha ma ghuma, logo ni butparasti [idol worship] karwaani kaifiyat ane rasm-o-riwaaj [rites and rituals] joya.

Ek waqat Aap ek maidaan ma gaya, wahaan Aap ye chand dikraao ne ramta joya. Aap te ba'ad waqtan-fa-waqtan [now and then] te jaga par jaata ane dikraao ne joi ne dil behlaawta. Aa dikraao ma Aapne be dikra ghana-j hushiyaar ane aqalmand nazar aava, ye dikraao bhale kamsin [very young] hata, magar dimaagh na ghana-j tez ane khabardaar hata. Shikl-o-surat [facial complexion] ma bhi ghana khoobsurat hata, ane seerat [morals] thi pan naik ane seedha saada [simple] ma'loom padta hata. Aap ye te beve dikraao per lataafat ane ulfat ni nazar farmaavi ane mohabbat na taar thi temne joda ane Aap dil ma ne dil ma sochwa laaga ke, “ Jo aa farzando mara saathe Misr aave to hoon temne Ilm-o-Amal ma taiyar karoon. Pachi paacha Hindustaan laavi ne banne ni madad thi aa Ahl-e-Shirk darmiyaan Haqq ne zaahir karoon, tamaam ne Deen-e-Mohammadi ni Da'wat aapi ne Imaan thi maalaamaal karoon.”

Aa vichaar kari ne Aap hamesha baazaar ma thi tohfa laavi ne ye beve farzando ne aapta, lehaaza Aapni aa tarah ni nazar-e-lataafat thi beve farzando Aapni sohbat [company] ma rehwa laaga. Aksar waqat Aapne saathe guzaarwa laaga. Beve farzando yateem hata ane potaana rishtedaar na sahaare parwarish paama hata. Maa-Baawaaji no shafqat no saayo uthi jaawana sabab beve ni koi parwaah kartu nhotu, je jamvaanu mile ye jami leta hata, je jagah dil kare ye jagah sui jaata hata. Ye beve bhaaiyo ma mhota bhai nu naam “Ramnaath” hatu, ane nana bhai nu naam “Roopnaath” hatu. Je waqat Aap ye dobaara Misr jaavaano iraado kidho, to Aap ye te beve farzando ne ishaara thi kidhu ke, “Maro iraado mara watan taraf jaavano che, shu tame mara saathe aavso?” beve farzando yateemi na sabab majboor ane laachaar to hata-j ane aa waqat par Maulaai Ahmad saheb na watan lai jawaana izhaar par beve itla bhi khush thaya ke fauran Maulaai Ahmad saheb saathe jaawa taiyar thai gaya. Aap beve farzando ne lai ne Misr jaawa rawaana thaya ane Misr ma Aap Maulaana Imaam Mustansir Billaah [as] ni Hazrat-e-Aaliyah ane Darbaar-e-Faatemi ma haazir thaya.

Aap saheb ye Imaam ni Huzoor ma araz guzaari ke, Aye Aaqa, Aye Maula! Aapna farmaan ne sar-e-tasleem karine hoon Hindustaan gayo ane wahaan na maahol thi khabardaar thayo, magar hoon wahan ni zabaan na jaani sako, samjhi na sako, ye sabab aa beve farzando ne maari sohbat ma samjhaavi ne laavo choon. Aa saambhali ne Imaam Aali Maqaam ghana khush thaya, ane ‘Ramnaath' nu naam “Abdullaah” inaayat kidhu ane ‘Roopnaath' nu naam “Nooruddin” inaayat kidhu, ane farmaavu ke, aa farzando seerat ane surat thi naik laage che, beve na Nafs ne taiyar karo, Ilm-o-Amal na darajaat ma chadhaavo. Maulaai Ahmad saheb ye thodij muddat ma beve bhaaiyo ne taiyar kari didha ane Hazrat-e-Imaamiyah ma araz kidhi ke, Aye Maula! Aapni Du'a na sabab Allaah Ta'aala ye karam farmaavo ane aa bhaaiyo hawe Fiqh ma, akhbaar ma, Behs-o-munaazerah ma, ta'weel-o-haqaa'iq ma taiyar che. Te ba'ad Maulaana Imaam Mustansir Billaah [as] ye Hindustaan ma Isma'ili mazhab na noor ne felaavva waaste Yemen thi padhaarela ane khidmat-e-Imaami ma rahela Saiyedna Lamak bin Maalik [qr] ne yaad farmaava ane farmaavu ke, “ Aye Lamak, Aap Maulaai Ahmad, Maulaai Abdullaah ane Maulaai Nooruddin ne daras aapo, ane temne Hindustaan ma jaine kai tarah amal karwo, Mazhab-e-Ahl-e-Bayt ni Haqqaaniyat ne saabit karwa logo ne darmiyaan su amal karwo ye tamaam baraabar samjhaavo.” Te ba'ad Saiyedna Lamak ye teen [3] Maulaai ne saathe Yemen padhaara, ane wahan thi teene Maulaai ne Hindustaan waaste wadaa kidha. Aa waqat Hindustaan thi ek maal-saamaan ni kishti Yemen aavi hati, ye sabab Saiyedna Lamak ye te-j kishti ma teene sahebo ne hidaayat aapi Da'wat ne felaavva rawaana kidha. Aa tarah Maulaai Ahmad, Maulaai Abdullaah ane Maulaai Nooruddin ne lai ne 468 AH ne qareeb ma dobaarah Hindustaan padhaara.

Aa teene sahebo ye jaan-fishaani ane wafaa-daari saathe, ghani mehnat mashaqqat thi potaani Ilmi liyaaqat no muzaahero karine logo ne jhoota aqeedah ane baatil na aamaal thi aazaad karaavi ne Islaam-o-Imaan na daayera ma shareek kidha ane ek majma-e-kaseer Aap Maulaaiyo na taabe'een [followers] thai gaya. Patan shehr na Baadshah Sidhraj Jaisingh [Bhaarmal] ane temna wazeer [Taarmal] pan Maulaai Abdullaah [ra] ni mo'jiznumaaii joi ne Aap na haath par Imaan laawa ane ye-j haalat ma wafaat thaya. Bewe sahebo Bhaarmal ane Taarmal ni nasl ma Allaah Ta'aala ye imaan ane deen-e-haqq par pukhta yaqeen laawwaana sabab barakat muki ane temna farzando mathi Da'wat-e-Hadiyah ni khidmat lai utha. Bhaarmalji na farzand Maulaai Ya'qoob thaya ane Taarmalji na farzand Maulaai Fakhruddin Shaheed [ra] thaya.

Maulaai Abdullaah [ra] Aapna wafaa-she'aar saathi ane madadgaar Maulaai Nooruddin ne Aurangabaad hidaayat waaste mokla, wahaan thi Aapye Dongaam no qasd kidho ane Aap ye 2 saal hidaayat kidhi, Mumineen na dilo ni tarbiyat kidhi, haqq na Noor ne zaahir kidhu, logo ne Shari'at na ehkaam samjhaawa, logo ne Ilm haasil karwaama shauq apaavo, neki, behtar akhlaaq, bhaaichaaro, mohabbat, ane deegar faaidaao samjhaavi hidaayat bakhshi. Aa dauraan Aap shadeed beemar thaya ane Aap Dongaam ma 11th Jamaadil Awwal 530 AH ne qareeb ma wafaat thaya.

Maulaai Nooruddin [ra] ni wafaat thi Maulaai Abdullaah ghana ghamgeen thaya magar Allaah ni qaza-o-qadar thi raazi-ba-razaa hata. Aap Khambhat thi paacha Patan padhaara ane Maulaai Ya'qoob bin Bharmal ne Ilm-o-Amal thi bohraavar kidha. Je waqat Aap no Inteqaal no waqat qareeb thayo to Aap ye Maulaai Ya'qoob ne Aapna qaa'im-maqaam banaava ane mumineen na tamaam ruhaani umoor ne anjaam aapva waaste hidaayat kidhi ane Aap 1st Moharram 536 AH Khambhat ma wafaat thaya. Salawaatullaahe Alayhim Ajma'een.

   
 
   
Copyright © 2007 Alavibohra.org.  All rights reserved.