910th Milaad of Khulaasat ul-A'immah Maulana Abul Qaasim Imaam Taiyeb (AS)
And
83rd Milaad of Fakhr ud-Du'aat Abu Haatim Saiyedna Taiyeb Ziyauddin Saheb (TUS)
4th Rabi' ul-Aakhar 1434 AH/14-2-2013 - Vadodara

   
 

      
Taiyeb Imaam na che Da'i ni Shaan Taiyeb,
21 na Adad ne Zaahir Kare che Taiyeb,
Taahir ane Taiyeb che Zurriyat-e-Mohammad,
Daalao Da'iyo che jehna Darakht Taiyeb,
 
 
 
 
Huzoor-e-'Aali (tus) at the memorable occasion of Milaad-e-Maymoon : Nooraani Masjid - Vadodara Mazoon ud-Da'wat (dm) doing istiqbaal of Huzoor-e-'Aali (tus) Huzoor-e-'Aali (tus) going for the majlis of Milaad-e-Maymoon : Devdi Mubaarak - Vadodara
   
   
 
  Kalaam-e-Anwar of Milaad Mubaarak: