Milaad-e-Maymoon
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Mumbai ma Huzoor-e-‘Aali (TUS) ni sadaarat ma Majlis-e-Milaad Zenith Hall par aaraasta thai hati teno manzar.
 
 • Huzoor-e-‘Aali (TUS) Aapna bayaan dauraan mumineen ne nasihat farmaawi rahya che.

 
 • Madrasa Taiyebiyya na talebat Huzoor-e-‘Aali (TUS) ni shaan ma bait padhi rahya che.

 
 • Huzoor-e-‘Aali (TUS) ne mehfil na ashaab salgiraah na tahayyat ane mubaarak-baadi ‘arz kari rahya che.

 
 • Huzoor-e-‘Aali (TUS) ne Da'wat na mulaqqab sahebo Milaad mubaarak no hadiyyo ‘arz kari rahya che.

 
 • Huzoor-e-‘Aali (TUS) ye Madrasa ma ‘aala daraja thi kaamyaab thanar dikra-dikriyo ne in'aam thi nawaaza hata.

 
 • Huzoor-e-‘Aali (TUS) ye chand honahaar students ne medicine ma degree haasil karwaane par in'aam thi nawaaza hata.
 
 • Huzoor-e-‘Aali (TUS) ye Anjum-e-Bunayyat-e-Taiyediyya na members ne khidmat-e-millat waste ikraam bakhshi ‘Alavi Award thi nawaaza hata.
 
 • Huzoor-e-‘Aali (TUS) na bayaan no ek dilkash andaaz.

 
 • Huzoor-e-‘Aali (TUS) ni ek haseen ane noorani tasweer.
 
 • Imam Taiyeb (AS) ane Huzoor-e-‘Aali (TUS) ni sift-o-sana na Zaakir-e-Da'wat madh-khwaani kari rahya che.
 

 
 
Copyright © 2004 Alavibohra.org  All rights reserved.