Yaadgaar Tasweero
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saiyedna Ziyauddin Saheb (QR) ni juni masjib no darmiyaani Qiblo, jema Rasulullah (SAWS) ni me'raaj mubaarak na waaqe'ah ni Qur'aani aayato naqash karwaama aawi hati.  Aa Qibla ni kitaabat ane huroof (writing) khud Saiyedna Ziyauddin Saheb (QR) na che.
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2009 Alavibohra.org  All rights reserved. Vadodara.