Video Clip
 
907th Milaad of 21st Faatemi Imaam Maulaana Taiyeb (as), 80th Milaad of Huzoor-e-'Aali (tus), Misaaq and Sehraa
 
Nooraani Sawaari of Huzoor in Badri Mohalla
 
 
 
Copyright © 2010 Alavibohra.org  All rights reserved.