Moharram ul-Haraam 1426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huzoor-e-'Aali (TUS) takht-nasheen che ane Mazoon Saheb wa'az na kalemaat farmaawi rahya che.
Masjid-e-Nooraani ma Aashuraa na din Shahaadat-e-Imaam Husain (AS) na bayaan thi sharafyaab thaawa mumineen no izdehaam nazar aawe che.
Majlis-e-Moharram ni jamni jaanib ni tasweer che jema Da'wat na hudood nazar aawe che.
 
 
 
 
Copyright © 2004 Alavibohra.org  All rights reserved.