Excerpts from the Bayaanat of Asharah Mubaaraka
 
 

 

 

 

DAY - 2

•  Fazeelat-e-Imaam Husain (AS) nu bayaan je Huzoor-e-Aalam (SAWS) ni ahaadees-e- shareefa thi saabit che.

Hadees :

 1. Je Husain ne mohabbat karse te mane mohabbat kidha baraabar che, ane je ye mane mohabbat kidhi te Khuda Wahdahu La Shareek ne mohabbat kidha baraabar che.
 2. Husain mara thi che ane hoon Husain thi choon. Husain na naam no aakheri noon , deen no aakheri noon , Qur'an no aakheri noon ane Mu'min no bhi aakheri noon matlab ke je Husain ne samjhe to goya ke Deen ne olkhu; Qur'an ne padha; ane kaamil mu'min thaya baraabar che. Je mujab tamaam aakheri cheez par shafqat ane karam ziyaadah hoi che ane yeno izzo vaqaar ziyaadah hoi che ye-j tarah Husain Panjatan-e-Paak (AS) na aakheri che ane ye sabab Aap no vaqaar ziyaadah che. Imaam Husain (AS) ne yaad kidha to Panjatan-e-Paak na tamaam ashaab ne yaad kidha baraabar che.

•  Husain (AS) ni majlis ma shareek thaawoon Jannat ne khareed karwa baraabar che sabab ke Husain (AS) tena matamdaaro ne waaste Jannat na zaamin che. Aa Majlis ma shareek-o-shaamil thaawoon ye bhi Allah ni naik taufeeq na sabab che.

•  Qissa : Imaam Ja'far-us-Saadiq (AS) na zamaan ma majlis-e-Imaam Husain (AS) barpaa. Majlis ma ek munkir-e-aah-o-zaari-e-Husain. Maatam–e-Husain ne bid'at maanvu. Majlis ne tark kari ne chaala jaavoon. Raat ma khwaab ke qayaamat uthi chuki che. Tamaam ne shiddat ni pyaas che. Tamaam Hauz-e-Kausar par Huzoor–e-Aalam (SAWS) ane Maulana Ali (AS) na dast-e-mubaarak thi Kausar na jaam lai rhaya che. Aa shakhs nu Huzur (SAWS) ne nazdeek aavvoon ane Kausar nu jaam talab karvoon. Huzoor (SAWS) ane Hazrat Ali (AS) no inkaar. Ghani aajezi. Imaam Husain (AS) ni aamad. Huzoor (SAWS) no inkaar saambhli sabab jaanvoon. Huzoor (SAWS) no irshaad ke ye shakhs Husain na maatam no munkir che. Shakhs khwaab ma thi bedaar. Ghano pareshaan-o-pashemaan. Imaam Ja'far-us-Saadiq ni hazrat ma. Tamaam vaaqeo bayaan. Imaam nu majlis-e-‘aam ma aa qissa nu bayaan. Tamaam ne Husain (AS) na naam par aah-o-buka karvaani targheeb. Ye shakhs na ghar ma majlis-e-Imaam Husain (AS) mun'aqid. Allah ni baargaah ma shukr na sajdah ke duniya maa-j raah-e-raast haasil.

•  Qissa : Imaam Husain (AS) ni tang-dasti ma sakhaavat ane izzat-o-tauqeer ni hifaazat. Imaam Husain (AS) na zamaan ma ek shakhs khasta-haal. Pehle ghano ghaani ane pachi usrat na sabab khasta-haal . Imaam Husain na dar par gadaaii vaaste. Talab karvaano andaaz : ash'aar ni zabaan ma ke ya Husain hoon mohtaaj choon madad no talabgaar choon, faqat ek cheez maare nazdeek che je ne aap siva duniya ma koi khareedi sake nahi ye che maari ‘izzat. Imaam ni masrufiyat na sabab paighaam pahonchva ma taakheer thavoon. Dobaara bija ash'aar ma aajezi ke ya Imaam jo ghar khaali haath jais to ahl mara par aitebaar nahi kare ke hoon Aap na dar thi khaali gayo sabab ke Aapna dar thi aaj tak koi saa'il khaali nathi gayo, aam maari izzat par daagh laagse ane je koi asbaab hase to ye mara thi talab karse, to ya Imaam maari imdaad kariye. Husain (AS) ye aa beve paighaam mila. Ahl –e- Bayt (AS) ne talab karvoon. Tamaam ne paase thi asbaab jama karvoon. Husain nu pardaa ma thi saa'il ne asbaab aapvoon. Saa'il nu Husain na chehr-e- purnoor jova nu taalib thaavoon. Husain (AS) no jawab: Aye saa'il tu maara dar par aavo to mara par laazim hatu ke hoon taari haajit ravaaii karu pan jo tu aa asbaab ne jois to shaayad aa taari ummeed karta ghanu kam hoi ane ye na sabab hoon tara thi sharminda na thaav ye waaste hoon tara thi posheeda choon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAY - 3

•  Alqaab-e-Rasulullah (SAWS) nu bayaan. Rasulullah (SAWS) ni shaan ma “Inna Arsalnaakaa” ni 12 aayaat naazil thai ye nu bayaan.

•  Duniya ni paidaaish 6 din ma thai ye ni haqeeqato nu bayaan. 6 din matlab 6 rasool ane saathe 6 shari'at.

•  Tamaam nabiyo ne alag-alag darajah nu ‘ilm Allah ye bakhshu. Rasulullah (SAWS) ne tamaam ‘ilm, tamaam sefaat, tamaam ma'aajiz bakhshaa ane tamaam par afazaliyat bakhshi.

•  Haqeeqato nu bayaan: Aasmaan Nabi ni jagah par che, Zameen Shari'at mujab che, Paani ‘Ilm ni misaal che, Darakht, phal-phool, tamaam je zameen ma thi namudaar thai che ye taveel, zaahir, baatin, na ‘ilm ni maanind che. Haiwaan ye aam logo, faqat zaahiri ‘ilm ne maannaar, Ahl-e-Bait (AS) na munkiro ni misaal che je ghaas-chaaro ane jungali ugela darakhto na patta jame che, ane Qur'ani Haqeeqat nu ‘ilm jaannaar yaani Ahl-e-Bait (AS) na taabe'een, hum mumineen baaghbaan ni sabzee jamnaara khaas ul-khaas shi'a che.

•  Rasulullah (SAWS) je tamaam jahaan-wala waaste ane har zamaan na logo ne waaste Rehmat bani ne aava ye nu Sura-e-Aal-e-Imraan ane Sura-e-Ahzaab ni aayaat thi bayaan. Saiyedna Ali ibne Hanzalah (QR) na kitaab ‘Aqeedat-ul-Mowahhedeen' ni Rehmat na silsila ma riwaayat. Rasool pachi Wasi, ye pachi Imaam, te ba'ad Da'i-e-zamaana ma Allah ni rehmat baaqi che.

•  Imaam Ja'far-us-Saadiq na saathe Abu Hanifat un-No'maan ni mulaaqaat nu bayaan ane zamaana ma Allah ni Rehmat ne olakhvaa ni raghbat.

•  Rasulullah (SAWS) na Me'raaj na waqat Adam(AS) saathe ni mulaaqaat nu bayaan. Adam (AS) ye farmaayu ke, ya Rasulullah (SAWS)! Allah ye Aap ne maara karta faazil kidha che te ye che ke:

 1. Mae gunaah kidho ne 200 varas tak maghferat waaste royo ane Aap ne waaste Allah ye tamaam aagal na ane paachal na gunaah ma'aaf kidha.
 2. Allah ye mane Jannat ma jagaa aapi ane maari khata na sabab mane zaleel kari ne nikaalo ane aap ne aasmaan par ziyaafat aapi ne Aap ne saathe guftagu farmaavi.
 3. Havvaa ne mara bairo banaava ye na zari'ya thi hoon behko ane phislo pan Aap na bairo ne Allah ye aap na madadgaar ane mo'een banaava.
 4. Maari aulaad ma thi 999 loko jahannam ma jaase pan Aap ni ummat ma thi 999 loko jannat ma jaase.
 5. Maari naafarmaani na sabab mane ‘aasi kidho, gunaah-gaar thayo ane tamaam loko mara par khata no ishaara kare che par Aap na naam ni shaahedi bagair koi ni ‘ibaadat qubool nathi thaati.

•  Darmiyaan ma Sura-e-Fath ni tilaawat ni Fazeelat nu bayaan. “Ar-rejaalo qawwaamuna ‘alan-nisaa” ni daraaz bayaani ane ye silsila ma taubeekh ane mazammat ane loko ne ye ni naseehat. Marad ni zimmedaari ye che ke ghar no muhaafiz rahe, awlaad ane bairo na taqaazao ne pura kare, kasb-e-halaal thi rozi ne talab kare ane imaandaari thi zindagi ne guzaare; Bairo nu zevar ane zeenat hayaa ane sharam che, tene baraabar saachwe, potaana ghar na buzrug ni khidmat kare, awlaad ni imaani maahaul ma tarbiyat kare, ghar na asbaab ne baraabar saachwe.

•  Naseehat na kalaam: Allah ye 6 cheez 6 cheez ma mukeli che par loko ye ne alag jagaah talaash kare che.

 1. Raahat Jannat ma che ane loko ye ne Duniya ma talaash kare che.
 2. Hikmat Bhook ma che ane loko ye ne bharela paet ma talaash kare che.
 3. Karaamat Shab-bedaari ma che par loko ye ne oongh ma talaash kare che.
 4. Balandi Khushu'a ma che ane loko ye ne ‘aish ane takabbur ma talaash kare che.
 5. Daulat Qanaa'at yaani bachat ma che par loko ye ne maal ni ziyaadti ma talaash kare che.
 6. Du'a ni maqbooliyat Halaal ni rozi na luqma ma che ane loko ye ne haraam ma talaash kare che.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAY - 4

•  Alqaab-e-Ameer-ul-Mumineen Maulana Ali (AS) nu bayaan. “Wa Shee'ato Aliyin hom-ul-Faaezoon”, Ali (AS) na shi'a kaamyaab thaanaar che.

•  Maulatana Fatema (AS) na alqaab ane Fazeelat nu bayaan. Fatema (AS) Shafaa'at na paikar che. Batool, Zahra, Azra Aapna makhsoos laqabo che.

•  Je misil Nabi rehmat bani na aa jahaanwala waste aawa ye-j misil Da'i kai tarah ahl-e-imaan waaste rehmat che ye nu ‘umda bayaan farmaayu: Da'i na sabab jamaa'at ni pehchaan che, hamaari pehchaan che, Da'wat thi-j aa tamaam nizaam ane shari'at ni paabandi no ihtemaam che; namaaz, du'a, vaseela, janaazaah ni Namaaz, shaadi na rasm-o-rivaaj, Qur'an na ehkaam ane farmaan ni pehchaan ane te mujab ‘amal, bachcha na naam paadwaani ni rasam, aqeeqah ni rasam, Hajj na arkaan ni adaayegi, Shehrullaah Ramzaan na roza ni shuru'aat, Eid ane beeja tehwaaro ne tena muqarrar ayyaa ma manaavvaani khushi ane raghbat vagairaah Saheb-e-Da'wat ni mubaarak hasti thi-j aaj tak baaqi ane barqaraar che. Da'wat Haqq waaste ek zaahiri e'laan che, Islaami tehzeeb ni pehchaan che. Hamaari zindagi na din-raat shari'at-e-Mohammadi na sancha ma ane saaya ma basar thaai che ye zamaana na Da'i-e-Allah ni rehmat na sabab che.

•  Majlis ma haazir mumineen Ahl-e-Bayt (SAWS) ni zikr-e-khair ma shaamil thaawa na sabab farishtaaii seerat ikhtiyaar kare che.

•  Rivaayaat-e-Imaam Ja'far-us-Saadiq (AS):

 1. Allah na farishta zameen par sair kare che ane jahaan zikr-e-Aal-e-Mohammad (SAWS) thaai che vahaan haazir thai ne kahe che ke, tamaare vaaste aasmaan na darwaaza kholi dewaama aawa che ane kahe che ke, tame Tasbeeh karso to hame bhi Tasbeeh karisu ane zikr karso to hame ziyaada nazdeek thaisu. Aa pukaar farishta karse yahaan tak ke tamaam mumineen majlis mathi muntashar nahi thaai.
 2. Maulana Ali (AS) na shi'a madh-maakhi ni misaal che ane aam loko parinda ni misaal che. Hazrat Ali (AS) “Ameer-un-Nahal” che; madh-maakhi na sardaar. Je mujab madh paak ane mitho hoi che ane tema shifaa hoi che te mujab Shi'a mohibbaan-e-Ali howaana sabab duniya ni naapaaki thi paak hoi che ane teni sohbat thi har hoi faydo haasil kare che. Madh-maakhi phoolo mathi ras chuse che, magar tene hargiz nuqsaan nathi pahochaawti, te mujab mumin potaana Maula thi ‘ilm le che magar koi waqat tene khilaaf thaato nathi. Madh-maakhi jim mumin behtar cheez le che, teno zakheero kare che; ane kharaab cheez ne chodi de che. Maulana Ali (AS) ni walaayat ne samajhvi aam loko waaste ghanu dushvaar che. Har daur ma 70,000 loko bila hisaab jannat ma daakhil thaase ane ye tamaam Ali (AS) na Shi'a hase.
 3. Tame ae Shi'aao jannat ma haso pan tamaare darmiyaan ek ye tarah na bhi shakhs hase ke je ye duniya ma tamaam ma'roof na kaam kidha hase pan yena kapra phaatelaa hase ane ye ni ‘aurat dekhaati hase ane tamaam loko yeni maskhari karta hase ye te che ke je duniya ma khair na kaamo to kare che pan bid'ato ane shari'at na haraam kaamo thi beeja ne nathi rokto ane tene badhaawo aape che.

•  Qisso: Rasulullah (SAWS) namaaz thi faarig thaya. Ek shakhs sajdah ma. Rasulullah (SAWS) no hukum ke kaun ye sajdah karnaar ne qatal kare. Ba'az ashaab utha pan na-farmaan thaya, hukum mujab ta'meel na kidhi, ‘itaa'at ne muki, pachi Hazrat Ali (AS) ne hukum thayo to Aap gaya te pehla ye shakhs uthi ne chaalo gayo. Hazrat Ali (AS) ye Aap thi daryaaft kidhu, Ya Rasulullah! Aap farmaavo ke Aap ye te shakhs ne qatal karvaano hukum kim kidho? Aap ye farmaavu ke aa shakhs maari ummat ma fitno paida karse, fasaad barpa karse, loko ne maari shari'at ne khilaaf behkaawse ane ghani kharaabi karse.

•  Shaadi ne waqat Music Band ne laawwa par paabandi nu sakhat e'laan. Aa bid'at ne dur karvaa par loko ne raghbat, ane je shakhs aa naachwa-gaawaani bid'ato par savaar thaai te ne jamaa'at-khana, musaafir-khana, ane mazaaro-masjido mathi khaarij karvo, te ne khilaaf sakhat qadam lewa ane tamaam mumineen ye aa e'laan par ghaur kari ittefaaq saathe te mujab ‘amal karva par raghbat.

•  Jamaa'at ni rasam ne todnaar ane bid'ato felaavnaar jim ke sharaab-khvaari, jugaar-juwo, naach, sangeet, zina, badkaari, badakhlaaqi vagairah ni sakhat alfaaz ma taubeekh-o-mazammat. Shaadi ni rasamo ma chaalti kharaabi ane fasaad ne rokwa waaste pand-o-hidaayat.

•  Majlis-o-mehfil ma, masjid ma faakhir libaas, nooraani poshaak ane deeni sufaid dhila-dhala kapda paherva ni naseehat. Muminaat bairo ne rida baghair ghar thi bahar nikalwaani manaahi.

•  Duniya aakherat no namuna che ane aakherat duniya no namuna che ye par ghani gehri bayaani. Duniya “Daar ul-‘amal” che, ‘Amal karwaanu ghar che; ane aakherat “Daar ul-jazaa” che, ‘Amal ni jazaa-sazaa nu ghar che. Duniya ma tame je ‘amal karso tene aakherat ma joso, teno hisaab karwaama aawse; pachi te khair hoi ya bad; halka ma halko ‘amal pan Allah Ta'aala nahi chode. Aa duniya ni zindagi ne ghaneemat samjho ane aakherat ni manzil tak pahochta pehla, aa safar ma jetla ‘amal-e-khair thaai te kari guzro.

•  Je shakhs ne potaana gunaah ni sazaa aa duniya ma mili jaai, te ghano khush-naseeb che. Nabi, wasi, imam ya da'i potaani khataa-laghzish ni sazaa duniya ma haasil kare che. Bhool na badla ma nabiyo ne waaste ghani mhoti takleef hoi che jethi ummat sabaq-aamoz thaai. Mhota darajah na saheb waaste mhoti museebat; je tarah no darajo te tarah no imtehaan. Nabiyo ane Allah na deen na hujjat hargiz gunaah karta nathi, magar temne aazmaa'ish ma naakhi Allah temni ummat na loko ne khauf-e-khuda ane tawakkul-e-khuda ni ta'leem apaawe che. Takleef aave to Allah no shukur karva par loko ne khaas raghbat.

•  Qissa: Zabaan, aankh ane haath insaan ne noori (jannati) bhi kare che ane naari (jahannami) bhi. Ek shakhs Hajj ni ziyaarat vaaste gayo. Niyyat ane nazar no kharaab. Tawaaf ne dauraan ek jamaaldaar-khoob-surat bairo par nazar. Ye na jism na aa'za ne haath lagaavvo. Bairo ni bad-du'a ke, Allah ye na haath ne kaapi naakhe. Thoda din ba'ad ye shakhs Mina ma. Raat na dauraan ek chor chori kari bhaago. Loko ye ne paachal dora. Khauf na maare ye chor ye te choreli theli aa shakhs na nazdeek nakhi. Aa shakhs aa choreli theli thi anjaan. Theli uthaavi ane te dauraan loko ye tene pakro. Loko ne thayu ke aa ne-j chori kidhi che. Ane Sultaan ne havaale kidho. Sultaan ye insaaf qaa'im kidho. Shakhs ne poochu ke taaro koi shaahid che je im saabit kare ke tu be-qusoor che. Ye shakhs no inkaar. Choreli theli na sabab loko ye ni chori ni shaahedi aape che. Sultaan ye tena haath kaapi naakhwaano hukum kidho. Te shakhs ne dil ma thayu ke aa maara kharaab ‘amal no nateejo che, bairo ni bad-du'a no asar thayo che.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAY - 5

•  Haazereen tamaam maatam-daaro, gham-khwaaro, ‘azaa-daaro mumineen ne ghana ‘umda alqaab thi nawaaza. Majlis-e-naseehat ma shareek thaawaano sawaab ‘aala che. Deen-e-Ahl-e-Bayt (AS) mumin waaste puri naseehat che, ane Zindagi-e-Husain (AS) pur-e-pura deen ni misaal che. Jene saacha dil thi Husain (AS) na yaad kidha tene pura deen ni naseehat haasil kari lidhi.

•  Mazoon-ud-Da'wat Saiyedi Hatim Zakiyuddin Saheb ni aa varas ni wa'az 21 ma varas ni Moharram ul-Haraam ni wa'az che. Huzoor-e-‘Aali Saiyedna Taiyeb Ziyauddin Saheb (TUS) ni du'a-e-khair thi Aap 1405 AH thi mumineen ne darmiyaan aa mubaarak ayyaam ni taqreer farmaawi rahya che ane mumineen ne ‘ilmi faiz aapi rahya che.

•  Aap murshid (hidaayat aapnaar) che ane mumineen mustarshid (rushd-o-hidaayat ne lenaar) che. Aap mufeed (faydo aapnaar) che ane loko mustafeed (faydo lenaar) che. Aap mo'allim (‘ilm ne aapnaar) che ane loko mota'allim (‘ilm lenaar) che ye ni loko ne naseehat.

•  Du'a-e-Moosa (AS), “Rabbishrah li sadri va yassir li amri vahlool ‘uqdatam min lesaani yafqahoo qauli”, Ae Allah mara dil ne tu kushaada kar, mara kaam ne tu aasaan kar, maari zabaan ni paicheedagi ne tu khol je thi loko mara kamala ne samjhi sake, maari zabaan ma ta'seer inaayat kar. Aa kalaam Moosa Nabi (AS) ye darbaar-e-fir'aun na deen-e-haqq ni tableegh karti waqat farmaawa hata. Mumineen koi aham kaam anjaam aapwa jai to pehla aa du'a padhe.

•  Jannat no libaas ‘amal-us-saalehaat che. Je tamne maut ba'ad sharmindagi-nadaamat thi bachaawse. Mumineen ni saffo ma tame shaamil thaaso.

•  Duniya ma faqat hame roza, namaaz, zakaat, jehaad waaste nathi par duniya, aakherat na ghar ne ta'meer karvaanu makaan che. Naik ‘amal hamaara nafs-jaan ne waaste che; ane bad ‘amal hamaara nafs ne khilaaf che. Allah Ta'aala ye Qur'an ma farmaavu ke, “Ja'al-ad-duniya daar-al-aa'maale lil bashar; va yakseboona feehal hasanaate vas-saiye'aat va ya'maloona feehal khaire vash-sharre”, Bashar vaaste duniya daar ul-‘amal banaavvaama aawi che, tema loko naiki ane buraai kare che, tema loko khair ane shar na kaamo kare che.

•  Haraam cheez te pur-e-puri haraam che; thodi hoi ke ziyaada. Gutkha, padeeki, sharaab, cigarette, jugaar, nasheeli cheezo tamaam haraam che. Haraam na kaam ma masalan gutkha khaawama andaazan varas ma 1800 rupiya vaapre che magar masjid ni sabeel ma, madrasa ma, Da'wat ni waajebaat ma, khair kaam ma, mumineen vaaste bhalaai ma aapva ma bakheeli kare che, tang-dasti ane khasta-haali ni juthi banaawat kare che. Shari'at haraam thi inkaar kare to te na maane par jo Sarkaar ye na par parpaabandi muke to maanvu-j pade che. Sakhti thaai che to-j hoosh thikaane aawe che.

•  Zina – nikaahshuda bairo siwaai beeja bairo saathe ghair-jaa'iz jismaani ta'alluqaat ane ye vaaste Qur'an nu farmaan ane sazaa nu bayaan. Zaani ne zameen ma khaado khodi khabha tak daatwaama aawe ane tene pattharo maari halaak kari dewaama aawe. Zaaniya bairo ne qaid kari dewaama aawe.

•  “Al-Imaano ‘Amalun kullohu”, Imaan pur-e-puru ‘amal che, ‘amal hase to-j imaan kaamil che. “Al-Imaano qaulun bil-lesaan, va tasdeequn bil-jenaan, va ‘amalun bil-arkaan”, Imaan ni 3 sharato che,

 1. Zabaan thi qubool karwu
 2. Dil thi ma'refat raakhwi
 3. Jims na mukhtalif hissa thi maanwa ane bolwa mujab ‘amal karwo

Ane sura-e-Yaaseen ni aayat “Al-Yauma nakhtemo ‘ala afvaahehim va tokallemona aydeehim va tashhado arjolohum bemaa kaanu yakseboon”, Qayaamat na din (hashar) hame tamaari zabaan ne bandh kari daisu ane tamaara haatho ne bolaawisu ane tamaara pago tamaara ‘aamal ni shahaadat aapse. Tame hargiz im na samjho ke tamaara par koi ni nazar nathi, pan tamaara har lamha no hisaab Allah Ta'aala lese.

•  Mumin par Allah ye 70 parda kidha che ane karam farmaavo che. Aa parda mumin na kharaab kaam karvana sabab ek pachi ek faate che. Je waqat tamaam parda faati jai che to Allah tena farishta ne farmaave che ke tame aa mumin ne tamaara paro thi pardo karo. Aa dauraan agar koi mumin taubah kari le ane naadim-sharminda thaai ane khair kaam karile to Allah ni rehmat thi aa parda dobaara ye mumin par qaa'im thaai che. “Inna rahmatallaahe qareebum min al-Mohseneen”, Mohseneen (ihsaan ane kaar-e-khair karnaar) saathe Allah ni rehmat hamesha rahe che.

•  “Al-Misbaah” kitaab ane Da'wat na markaz taraf thi shaaye thayela kitaabo ne padhvaa mumineen-muminaat ne raghbat. Naunehaal bachchaawo ne aa deeni kitaabo mathi ta'leem aapwa vaaste farmaan.

•  Allah ye hamaare Rasulullah (SAWS) na zariye 2 cheez aapi che je biji ummat ne nathi aapi.

 1. Gunaah ni maghferat no saamaan
 2. Aakherat ma shafaa'at.

Aa beve cheezo hame “Allahhummaghfirlee maa qaddamto” ni du'a ma adaa kariye che. Aa du'a ni ma'na ane beeji tamaam wuzu ane Namaaz ni du'aao no tarjumo “Al-Misbaah” kitaab ma maujood che.

•  Rasulullah (SAWS) ne ek sawaali ye sawaal kidho ke hamne tamaam bad aa'maal ni sazaa mil se? Aap ye farmaavu ke, ‘ha'. Ye shakhs bolo ke ya Rasulullah to hamaari tamaam zindagi to aa gunaaho ni sazaa uchakwaama-j basar thai jaase ane hame koi beeju kaam aa duniya ma anjaam nahi aapi sakiye kimke ek din ma hamaare thi kitna ihwa gunaah thaai che je ni hamne khabar bhi nathi hoti. Aap ye jawaab ma farmaavu ke, ‘Ek din ma tune jitni bhi nhaani-mhoti takleef pade che masalan thokar, taav, padi jaavu, koi aazaa ma darad thaavu, beemar padwu, zakhmi thaawu ye tamaam taara gunaaho ni sazaa che. Husain (AS) ni majlis ma haazir thaavu ane takleef bardaasht karvi ye bhi Husain (AS) thi hamaara gunaaho ni bakhshish che.

•  Chaar taraah ni sharmindagi insaan vaaste che:

 1. Ek din ni nadaamat (sharmindagi)
 2. Ek saal ni nadaamat
 3. Ek ‘umar ni nadaamat
 4. Ek dahar (zamaana) ni nadaamat

Din ni nadaamat te che ke koi shakhs rozi vaaste nikle ane khaali haath paacho aawe. Aa bayaan dauraan loko ne hardware ane kapda na dhandha-rozgaar karva taraf raghbat. Saal ane ‘umar ni nadaamat ni zikr dauraan dikra ne ziyaada ta'leem- yaafta karva ane dikri ne zaroorat nu-j ‘ilm padhavva par zor aapo. Dikriyo ne gharelu kaam baraabar sikhaawo, dunyawi ta'leem karta ghar ne saachavvaani ta'leem ziyaada ihmiyat che. Dikriyo na ghair jamaa'at ma jaavaa ni mazammat saathe unchi-‘aala ta'leem na aapwa taraf hosh. Ta'leem-yaafta dikriyo ne pachi teno hamsar ane teni misil ni ta'leemwaalo dikro milwo mushkil thaai che ane aakhir ma teni nazar beeji jamaa'at taraf jaai che. Waaledain potaana aulaad na khabargeer rahe ye ni pand je thi ‘umar ni nadaamat na thai.

•  Raqeeb (neki ne daraj karnaar) ane ‘Ateed (shar ne daraj karnaar) farishta ne har insaan na be khabha par Allah muqarrar kare che. Je shakhs neki karvaano iraado kare che to raqeeb tena daftar-e-‘aamaal ma neki no sawaab daraj kari de che ane je waqat te shakhs badi kare che to raqeeb ‘ateed ne kahe che ke ye shakhs no bad 'amal 7 kalaak tak na likho shaayad ke aa dauraan te taubah kari le. “Niyyat-ul-mumin khairum min ‘amalehi”, Mumin ni niyyat tena ‘amal karta behtar che.

•  Hajj na tawaaf dauraan Hajr-e-Asvad ne boso (choomo) devu waajib che, sabab ke Hajr-e-Asvad hamaara meesaaq na shahid che je hame hamaara Da'i-e-zamaan ne aapiye che. Je waqat Allah ye farishta no meesaaq lidho ye waqat Hajr-e-Asvad ni aankh ane zabaan hata ane ye meesaaq na shaahid che. Hajj na waqat je waqat Ali (AS) ye Hajr-e-Asvad ne boso deedho te waqat aap ye du'a kidhi ke ae Hajr-e-Asvad tame mara vaaste Rasulullah (SAWS) na meesaaq na shaahid rehjo. Ek ashaab-e-rasool ye Aap ne sawaal kidho ke hoon to aa patthar na ye vaaste boso karu chu ke Aap ane Rasulullah (SAWS) tene boso karo cho; ane aa to ek patthar-j che ne. Ali (AS) ye teni taubeekh ane mazammat karta ghazab-naak thai ne kidhu ke tame aa Hajr-e-Asvad ni mazaaq kidhi che ane ye sabab qayaamat na din ye tamaara meesaaq na shaahid nahi thai.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAY- 6

•  Huzoor-e-'Aali Saiyedna Saheb (TUS) ane Mazoon-ud-Da'wat (DM) Imaam –e-Mazloom par mumineen ni aah-o-bukaa thi ghana khush thaya. Majlis-e-Maatam ma mumineen ane muminaat ni shirkat ni ta'reef ane sift-o-sanaa.

•  Mazoon ud-Da'wat (DM) ye farmaayu ke, Taa'eed-e-Rabbaani ane Husain (AS) na zil-le-zaleel thi aawaaz ma balandi, ilhaan ane ilhaam che. Hamaare par Husain (AS) no karam ane nawaazish che.

•  Je tamaam mumineen aa kaar-e-khair ma yaa'ni Imaam Husain (AS) ni majlis ma haazir thaai che, muminaat ne vaaste bus no intezaam kare che, Husain (AS) na naam par doodh, sharbat, niyaaz, ta'aam-o-ikraam vagairaah no intezaam kare che, ya Zikr-e-Ahl-e-Bayt vaaste nhana ma nhani koshish kare che to aa tamaam no silo Imaam Husain (AS) aapse, ye ne vaaste ghani mhoti jazaa duniya ma ane aakherat ma che.

•  Rasulullah (SAWS), Husain (AS) ni shahaadat ne 50 varas pehla Husain (AS) na naam par Moharram ul-Haraam na 10 ayyaam ma potaana jaan-o-maal ne qurbaan karnaar shakhs ne vaaste aa mujab na sharaf bayaan kidha.

 1. Je koi pheli taareekh na din koi miskeen ne jamaarse to ye ne Allah, Adam (AS) saathe jamvaano sharaf ‘inaayat karse.
 2. Beeji taareekh koi faqeer ne jaman aapse to Nuh (AS) saathe Allah ni ne'mato jamvaano sawaab haasil thaase.
 3. Teeji taareekh koi mohtaaj ni haajat-rawaai karse to Ibraaheem Nabi (AS) saathe thaal ma beswa no sharaf Allah ye ne aapse.
 4. Chothi taareekh koi bhukha nu pet bharse to Musaa (AS) saathe ziyaafat no sawaab ye ne milse.
 5. Paanchmi taareekh koi pyaasa ne paani thi sairaab karse to ‘Isaa (AS) saathe paani piwaano sharaf te haasil karse.
 6. Chatti taareekh koi mumin ne jaman jamaarse to Mhaare saathe ya'ni Rasulullah (SAWS) saathe thaal par beswaano sharaf paase.
 7. Saatmi taareekh koi Husain na maatamdaar ne jaman-paani aapse to Hazrat Ali (AS) saathe jamwa baraabar ni jazaa ye ne milse.
 8. Aathmi taareekh koi Husain par bukaa karnaar ne yaari ane madad karse to Imaamaan-e-Haqqa Imaam Hasan (AS) ane Imaam Husain (AS) saathe ne'mato ne tanaawol kidha mujab che.
 9. Navmi taareekh koi Imaam Husain (AS) par Aah-o-Zaari karnaar ne potaana na jaman ma shareek karse to Maulaana Qaa'em ul-Qiyaama ni sohbat no sharaf paya mujab che.
 10. Dasmi taareekh koi bhi Imaam Husain (AS) na ‘aashiq ne jaman ni ezan aapse to Allah ane yena farishta saathe ziyaafat no sharaf haasil thaase. Aa din zameen na tamaam loko no sawaab bhi ye shakhs ne ‘inaayat thaase. Ye ne vaaste Jannat na tamaam darvaaza kholi mukvaama aavse ane Jahannam na tamaam darvaaza bandh kari devaama aavse.

•  ‘Aashuraa nu rozu tamaam Ambiyaa (AS) raakhi gaya che, ane Imaam Husain (AS) na waseela-e-taaherah thi Allah ye aa din Ambiyaa-e-Kiraam par thi museebat ne rad kidhi che ane mushkil ne aasaan kidhi che.

•  ‘Aashuraa na roza ni jazaa ane sawaab vaaste Rasulullah (SAWS) ye farmaayu ke, aa roza karnaar ne 10,000 farishta saathe Hajj ane ‘Umraah karwaano sawaab, 10,000 Shaheedo ni shahaadat no sawaab, 10,000 Yateem na maathe haath feravvaano sawaab Allah ‘inaayat karse. Aa sivaay ek varas na roza no sawaab, deen ane duniya ni tamaam barakaat ane duniya na tamaam Ummatiyo ni neki no sawaab Allah ‘ataa karse. Rasulullah (SAWS) na ashaab Sufiyaan suri ye ‘Aashuraa nu rozu raakhu ane gavaahi didhi ke Rasulullah (SAWS) na qaul haqq che, ye bola ke hame mehsoos kidhu ke ‘Aashuraa na roza ba'ad hamaara chehra par farishta nu noor chamakva laagu.

•  ‘Azaa-e- Shabbir na ghana ‘umda ash'aar paish thaya jeno nichod ye hato ke Gham-e-Imaam Husain (AS) duniya na tamaam ranj-o-gham karta bhaari che. Gham-e- Imaam Husain (AS) duniya na tamaam gham ne bhulaavi de che. Gham-e- Imaam Husain (AS) thi duniya ni tamaam balaa ghaib thi radd thai che. Majlis-e- Imaam Husain (AS) ma takleef ane shiddat ye raahat ane sawaab no baa'is ane sabab bane che. Imaam Husain (AS) na naam ni nidaa-pukaar thi bhi aafato tale che.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAY- 7

•  Mumin na naam ni zikr. Allah ye mumin nu naam potaana muqaddas naamo ma thi pasand kidhu che. Mumin ma Allah ye potaana zaat-e-paak ni sifaat mukeli che. Allah na 99 naam che; ane Allah ye 100 th naam “valillahil asma'ul husnaa fad'ooho behaa”, Allah vaaste khoobsurat naamo che, tame tene aa naamo thi pukaaro.

•  Imaam Ja'far us-Saadiq (AS) ni rivaayat ma che ke, Hame-j Allah Ta'ala na e'jaaz-numa naamo che. Aap farmaave che ke, aasmaan ne rafa' karnaar, zameen ne bichaavnaar hame-j che. Allah wahdahu la shareek ane yena Rasool ba'ad Maulana Ali (AS) Ameer ul-Mumineen ane te ba'ad hame-j tamaam ghaa'ib ane zaahir na ‘ilm na jannaar che. Maulana Ali (AS) ye Allah na paak naamo ne potaani shakhsiyat saathe jodela che (Nahjul Balagha). Mumineen ni aa khush-qismati che ke Maulana Ali (AS) ane Fatemi A'immat-e-Taahereen (AS) hamaara maula che.

•  Je mujab ek parindu yena jaman mathi daana ne pasand kari ne jame che ye-j mujab Allah ye hum shi'a ne tamaam loko thi alag kidha che, paak-o-saaf kidha che, mumtaaz kidha che, afzal-o-akram kidha che; kim ke hame hamaara dilo ma mohabbat-e-Ahl-e-Bait (AS) raakhiye che.

•  Surat ul-Hashr ni aakhri paanch aayaat ni ma'na ane zikr “Howallaahul lazee la ilaaha illa howal malekul quddoosus salaamul mumenul mohaymenul ‘azeezul jabbaarul motakabbero; subhaanallaahe ‘amma yushrekoon. Howallahul khaalequl baareyul mosawwero lahul asmaa'ul husnaa; yosabbeho lahu ma fis samaawate wal arze wa howal ‘azeezul hakeem.” : Aap ye farmaavu ke je shakhs museebat na waqat aa aayaat ni tilaavat karse to Allah tehni aafat ne radd karse, maut na ehtezaar na waqat jo aa aayaat ni tilaavat karse to Allah maut ne aasaan karse, mareez ya koi beemaar ne aa aayaat tilaavat kari ne phoonk marse yaa paani aapse to Allah ye na maraz ne door karse ane shifa aapse, tamaam ‘uqdah ni khulaasi karse. Aa paanch aayaat ma gehro raaz chupaayelo che.

•  “La yastawee ashaabun naare wa as'haabul jannate; as'haabul jannate homul faa'ezoon” , Jannat na loko ane Jahannam na loko koi waqat ek sarkha na thai sake ane Jannat na loko to jeet haasil karnaar che.

•  “Howallahul lazee la ilaaha illa howa ‘aalemul ghaibe was shahaadate howarrahmaanur raheem.” , Allah Ta'aala rehmaan che, raheem che, ane aa te zaat che jena siwaai beejo koi ilaah nathi ane zaahir-baatin no jaannaar che.

•  Allah Ta'aala farmaave che ke ye mumkin-j nathi ke Ashaab un-Naar ane Ashaab ul-Jannat ek sarkha hoi; andhaa ane dekhtaa ek sarkha hoi; Jaahil ane ‘Aalim ek sarkha hoi; zolomaat ane noor ek jagah par hoi; zaleel ane ‘izzatdaar ek sarkha hoi. Ye koi waqat saathe na thai sake.

•  Maulana Ali Ameer ul-Mumineen (AS) na bugz ane ‘adaavat raakhnaar ne agar Abi Qubais na pahaad jitnu bhi sonu-chaandi aapo to bhi ye koi waqat Maulana Ali (AS) par imaan nahi laave ane Maulana Ali (AS) na aashiq ane mohibb ni gardan bhi kaapi naakho to ye koi haalat ma Maulana Ali (AS) ni valaayat ne nahi muke.

•  Allah ni nazar ma tamaam khalqat yaksa che. Agar kaafir Allah ni jaanib ma koi cheez talab kare che to Allah tehni haajat ne puri kare che. “Vamaa du'a ul-kaafereena illa fi zalaal”, Kaafir ni du'a faqat gumraahi ane bekaar no ‘amal che, magar ek imaandaar ni du'a Allah jaldi qubool nathi karto, sabab ke Allah ne potaana bandaa ni du'a no andaaz ghano pasand che. Je waqat bando Allah ne nazdeek aah-o-zaari karine du'a kare che to Allah te banda thi ghano khush thai che ane chaahe che ke maaro bando aa mujab du'a kare ne hoon ye ni du'a saambhla karu. Hame Ashaab ul-Yameen che; hame Khairul Bariyah che.

•  Allah ye je waqat iraado kidho ke Qur'an ne naazil kare to tehna pehla Allah ye Rasulullah (SAWS) na dil ne saaf karva ane dil na bojh ne halko karva Jibra'eel (AS) ane Meeka'eel (AS) ne Aab-e-Kausar ane Aab-e-Salsabeel lai ne naazil kidha ane aap na dil ne halku kidhu. Allah ye Rasulullah (SAWS) par wahy na zariye 6666 aayaat-e-Qur'ani naazil kidhi ane farmaayu ke, ae Rasulullah (SAWS) agar hame aap na dil na bojh ne halko na karta to aap aa Qur'an na boj ne uthaavi na sakta ane aap ni peeth nami padti, kham thai jaati. Agar Allah ye aa Qur'an ne koi pahaad ni choti par naazil kidha hot; to ye pahaad aa Qur'an na bojh na sabab tahes nahes thai jaat. Allah farmaave che ke “Alam nashraah laka sadrak; Va vaza'ana anka vizrakallazee ‘anqaza zahrak.”

•  Wa'az ane bayaan no maqsad jamaa'at ma thi bid'at ne nikaalva; mumineen ne raah-e-raast par laavva; logo ne pand-o-naseehat thi bohraavar karva; mumineen ni zindagi ne ustavaar karvaane vaaste che. Jamaa'at ek family ni mujab che, jahaan ye na buzurg tamaam ne jaanta hoi che, ye-j mujab Da'i-e-Zamaan hum tamaam mumineen ne fardan fardan jaane che ane Da'i faqat loko vaaste fikarmand hoi che; koi beeja ne ye cheez ma koi dilchaspi nathi ke mumin ni zindagi kim ustavaar thaai. Bayaan ane taqreer mumineen ni ‘aqal na me'aar mujab, samajh ni taaqat mujab ane samaj mujab pesh thaai che je thi mumineen ye ne samjhi sake.

•  “Innash shirka la zulmun ‘azeem” , Allah ni zaat ma beeja ne shareek banaavva mhota ma mhoto zulm che. Allah ma shirk kai taraah thi thaai che; ke ‘alam ne niche ubha rahi ne minnat mane che; Ghar na mukhtalif mazaaro ni ‘imaarat raakhe che; te par phool chadhaave che; kaarkhaana na machine par laal tiku lagaawe che, te par naariyal phode che; Imaam Husain (AS) na rozaa ni tasweer banaavi ne minnat mane che; ye tamaam shirk che. Jaa'iz ane najaa'iz minnato ni ghani daraaz zikr.

•  Allah maalik che, paak karnaar che, salaamati aapnaar che, mumin che, tamaam jagaah par haazir che, ‘izzat waalo che, tamaam cheez karvaani qudrat rakhe che, ane takabbur no saheb che.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAY- 8

•  Hazrat Abbas (AS) na fazaail bayaan kidha, aap vafaa na paikar, dafeena ane khazeena hata. Aap na naam thi-j duniya ma vafaadaari qaaim che. ‘Aam taur par to tamaam logo roz marrah ni zindagi ma ghana vafaa na kaam kare che magar jaan thi vafaa nibhaavvaani vaat aave to Hazrat Abbas (AS) na alaawa koi nu naam zabaan par aave nahi. Aap na khoon ma alag tarah ni haidari taraavat ane khushbu hati ke jena sabab duniya ma vafaa mehki rahi che.

•  Surat ul-Hashr ni paanchmi aayat “Howallahul khaalequl baareyul mosawwero lahul asmaa'ul husnaa” ni ma'na ke Allah tamaam ne paida karnaar che, rehmat no karnaar ane ne'mat no aapnar che, tamaam cheezo ne tasweer no aapnaar che; aa tamaam Allah na paak naamo che. Tamaam murda, zinda, darakht, suraj, chaand, zameen, aasmaan, taraa, charind, parind Allah ni tasbeeh kare.

•  Surat ur-Rehmaan ni pehli chand aayaat “Ar-Rahmaano ‘allamal Qur'an. Khalaqal Insaana ‘allamahul bayaan. Ash-shamso val qamaro be ‘husbaan. Vas-samaa'a rafa'aha va vaza'al meezaan.” Ma'na ye ke Allah rehmat na karnaarao no rehmat no karnaaro che. Je ye Qur'an nu ‘ilm aapu. Je ye insaan ni khalqat kidhi. Je ye yene bayaan karta sikhaavu. Suraj ane chaan ek beejaa thi hisaab shudaa faaslaa par che. Ane sitara ane darakht sajdo kare che. Aa ni taaweel ma Mazoon ud-Da'wat (DM) ye farmaavu ke suraj ye Rasulullah (SAWS) taraf ishaaro kare che ane chaand ye Hazrat Ali (AS) taraf ishaaro kare che, sitara ye Maulatana Fatema (AS) che ane darakht ye Imaam Hasan (AS) ane Imaam Husain (AS) che. Allah ye aasmaan ne rafa'a kidha ya'ni ye ke Allah ye Rasulullah (SAWS) na martaba ne tamaam par baland kidha. Suraj ane chaand na darmiyaan meezaan che ye no matlab ye ke tamaam na daraja ne allah ye alag alag kidha che; je mujab chaand suraj na falak ma daakhil na thai sake ane suraj chaand na falak ma daakhil na thai sake yej mujab Rasulullah (SAWS) nubuwwat na martabaa par che; Hazrat Ali (AS) ne vaaste wasaayat no darajo che; Imaamo ne vaaste Imaamat no darajo; Da'i ne vaaste da'wat no darajo che. “Lash-shamso yambaghi laha ‘an tudrekal qamara valal lailus saabeq un-nahaar vakullun fi falaki yasbahoon.”

•  Meezaan shari'at maa bhi che, ke 1400 saal thi koi tarah ni tabdeeli baghair yej shari'at aaj talak maujood che. Ye ma koi taraah no faraq nathi. Zair-o-zabar nathi. Shari'at Allah no nizaam che je ma koi jodaan nathi koi nuqsaan nathi. Magar insaan na tamaam nizaam nuqsaan wala ane qusoor wala che, fabricated che. Misaal na taur par har nawa daur ma insaani qanoon ane laws badalta rahe che.

•  Allah ye hamaara aa deen ne kaamil kidhu che “Al yauma akmalto lakum deenokum va atmamto alaikum ne'mati va razeeto lakomul islaama deena”

•  Logo je bahaar na aqeedaa ni vaato saambhli ne; ane TV sets par channel joi ne; ane beeja na aqeeda ni kitaabo padhi ne je apni sharee'at na maslaa masaa'il ma hujjat qa'im kare che ane qeyaas aaraai kare che ye thi parhez karvaa mumineen ne nek naseehat na kalaam. Qeyaas nu pehlu kaam Iblees (LA) ye kidhu ke je waqat Allah ye Adam (AS) ne khaleefa banaava to iblees bolo “Khalaqtani min naarin va khalaqtohu min teen”. Ye ne takabbur ane hasad kidho ane najas ma thi thayo. “Al hasado val kibro ummo kulle khabeesatin” . Loko bija ni zabaan thi Qur'an ni maa'na ane tafseer suni ne behki jai che. Ye tafseer ane ma'na Ahl-e-Bayt (AS) ni nathi; ye ma farq che ane ye gumrahi no sabab che. Ahl-e-Bayt (AS) ni-j tafseer saachi che ane haq par che. Haqeeqat ye che ke Mo'aviyah ye teni khilaafat na dauraan damishq na logo ne kharidi lidha ane tamaam ne gumraah kidha. Tene tamaam mufassiro (tafseer karnaar) ne Ahl-e-Bayt (AS) ni hadees lakhvaa thi rokaa ane Abu Huraira ne daulat aapine ghalat ane manghadit ahaadees likhaavi ane logo Ahl-e-Bayt (AS) na haqeeqi ‘ilm thi mehroom rahya. Aa taraf Madina ma Imaam Husain (AS) ni shahaadat ba'ad Imaam Zain ul-‘Abedin (AS), Imaam Baaqir (AS) ane Imaam Ja'far us-Sadiq (AS) ye Ahl-e-Bayt (AS) nu ‘ilm ne darmiyaan nashar kidhu magar Banu Umaiyah na khauf thi aap ye ne ziyaada nashar na kari saka. Banu Umaiyah na khalifa na waqat ma Madina no haakim Hajjaj bin Muslim hato ane Muslim bin Aqaba hato, ye beve Shi'a loko na khoon na pyaasa hata ye zaalimo ye madina ma jitna khoon shi'a na kidha che itna koi ye nathi kidha. Banu Umaiyah ba'ad Abbasi khalifa no daur chaalo ane ye na zamaan ma hamaara 3 mastooreen Imaamo thaya je bhi aa shaitaano na dar thi chupi ne rehta. Abbasi khalifa ye tarjuma nu vaaste ek idaaro banaavu ane beeji falsafa na kitaabo no tarjumo karaavi ne bazaar ma ‘aam kidhi ane tamaam ‘aalimo ne ye taraf vaala. Aam ghair Ahl-e-Baiti ‘ilm duniya ma ‘aam thayu ane Ahl-e-Bait (AS) nu haqeeqi ‘ilm baatin ma rahyu. Aa sabab thi ‘aalam-e-Islaam ma Ahl-e-Bait (AS) nu ‘ilm zaahir nathi. Insaaf ni vaat ye che ke Maulana Ali (AS) je Rasulullah (SAWS) saathe tamaam 23 varas nubuvvat na saathe rahya ye Rasulullah (SAWS) ni ziyaada ahaadees jaane ke Abu Huraira je faqat Rasulullah (SAWS) ne saathe 3 varas rahya hoi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAY- 9

•  Ahl-e-Imaan ya'ni Ameer ul-Mumineen Hazrat Ali (AS) na shi'a na fazal, maraatib ane maqaam na silsila ma Rasulullah (SAWS) ni zabaani:

•  Aap farmaave che ke qayaamat na din Allah no munaadi nidaa karse ke, ae Sabar karnaari jamaa'at na loko utho. Aa nidaa ne labbaik kahi ne ek giroh uthse ane Jannat na Rizwaan ye loko ne Jannat taraf talab karse ane kehse ke, Jannat ma daakhil thaao. Jannat na farishta ye loko na saathe musaafeho ane mu'aaneqo karse, gale milse ane poochse ke kaya sabab thi Allah ye tamne aa maqaam bakhsho che? Ye loko jawaab aapse ke hame sabar na loko che, hame Allah ne vaaste ne'mat ane museebat na waqato ma Sabar kidho che. Allah ni itaa'at-farmaabardaari ne vaaste hamaara jaan-o-maal ne qurbaan kari hamaari zaat ne vaaste hame Sabar kidho che, hame Allah ni ma'siyat-nafarmaani thi bachva sabar kidho. Aa suni farishta kehse ke, Ae Sabar na loko Jannat ma daakhil thaao “Fa ne'maa daar ul-Muttaqeen, Fa ne'ma daar ul-‘Aameleen”, Parhaiz-gaaro nu ghar tamaam karta behtar che, ‘Amal karnaar nu makaan tamaam karta ‘aala-afzal che.

•  Te ba'ad munaadi pukaar karse ke, Utho ae ma'roof na loko, to ek beejo giroh uthse ane ye bhi Jannat ma daakhil thaase. Farishta poochse ke kaya sabab thi Allah ye tamaare ye na padosi banaava? To ye jawaab dese ke, hame Allah ni khushnoodi na kaam kidha che. Mazoon Saheb (DM) ye farmaavu ke aa sabar ane ma'roof na loko hame-j che.

•  “Zikr-e-Husain Haqq ki ‘Ibaadat se kam nahi : Is ko mitaa sake ye zamaane me dum nahi” . Majlis-e-Imaam Husain (AS) ma haazir thai ane ye ma je pand-o-naseehat saambhle ye ne gardaani ne potaani zindagi ne ustavaar kare ane ye par ‘amal dar aamad thai, to ye Husaini bando Allah taraf thi Sawaab no haqqdaar che kim ke Allah farmaave che ke “Tame loko mathi Khair Ummat cho, je naik kaam no hukum kare che ane bura kaam thi roke che” , “Qad aflahal Muminoon. Allazeena hum fi salaatehim khaashe'un. Vallazeena hum ‘anil laghve mo'rezoon”, Mumineen Shi'ayaan-e-Ali (AS) zaroor kaamiyaab thaanaar che, je loko potaana namaaz ma namantaai-khusoo' raakhe che, je loko potaane duniya ni kharaabi (laghv) thi dur raakhe che . Laghv no lafz duniya ni tamaam badi ne potaana ma samaavi le che.

•  Da'wat ye aa duniya ma mumineen vaaste “Jannat bil Quvvah” , Da'wat duniya ma mumin ne deen-e-ilaahi par qaa'im raakhi jannat no ihsaas karaawe che, je aakherat ma ye ne vaaste “Jannat bil Fe'al” banse, matlab ke tena aa duniya ma thi guzri jaava pachi tena ‘amal na badla ma haqeeqat ma jannat ‘inaayat thaase. “Ya qaumana ajeebu Daa'iallah” , Ae qaum Allah na Da'i je tamne Allah na deen Islaam taraf da'wat aape te ne sar-e-tasleem karo. Resaalat, Vasaayat, Imaamat ane Da'wat ye Allah taraf thi hamne ek la-faani ane la-zawaal daulat mileli che, ane ye ne qubool karvu hamaare par laazim che “Vama yote'illaaha va rasoolahu faqad faaza fauzan ‘azeema” , Je shakhs ye Allah ni itaa'at ane tena Rasool ni itaa'at kidhi to te mhoti kaamyaabi saathe jeeti gayo. Da'i ye Allah na naa'ib (representative) che ane Allah ni Da'wat taraf izn kare che. “Ud'o elaa sabeele rabbik” , Allah farmaan kare che ke, Ae maari Da'wat na saheb tame loko ne tamaara Rabb ni raah (deen) taraf bolaawo. Da'i ye ma'roof na kaam no hukum karnaar che ane munkar cheez thi roknaar che.

•  Imaam na lafz ni taweel: Imaam lafz ma 4 huroof che alif, meem, alif, meem. Ye na 2 tukda thaai to alif ne meem saathe miline 2 lafz bane che je ‘Umm' tariqe padhaai che je no matlab ‘Ma' no thai che. Qaul-e-Rasulullah (SAWS) che ke, hoon tamaara vaaste duniya ma ane aakherat ma ‘Ma' no darajo raakhu choon. Je duniya ma ‘Ma' ne na maane ya'ni Allah na hujjat ne na maane to ye ne aakherat ma haaveyah jahannam milse ane jo duniya ma Allah na hujjat je mumin na baatini ‘Ma' thaai teni khidmat ma jaan-o-maal qurbaani kare to ye ne vaaste Jannat-ul-Firdaus che. “Fattaqullaha va atee'un” , Allah na ‘ibaadat-guzaar banda Allah no dil ma Allah no khauf raakhe che ane Allah ni itaa'at thi koi waqat khilaaf nathi thaata.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'AASHURAA

•  ‘AASHURAA, ‘aalaam-e-arwaah ane ‘aalam-e-ajsaam ne vaaste karaamat, ‘izzat ane jalaalat no yaum che, fakhar no yaum che, jannat haasil karvaano yaum che. Rasulullah (SAWS) ni qurbat haasil karvaano yaum che. Imaam Husain (AS) ni mazlumiyat, museebat, takleef, bhook, pyaas ne yaad kari ne rovaa no yaum che; maatam ane aah-o-zaari karvaano yaum che.

•  Imaam Husain (AS) hamaare vaaste najaat no raasta che ane hidaayat na chiraagh che. Ye shakhs je aa din Nawaasa-e-Rasool (SAWS) Imaam Husain (AS) ni yaad karvaane aa bazm-e-Husaini ma haazir na thayo ane potaana duniya na kaamo ma mashghool rahyo, ye bad-bakht che, bad-af'aal che, kam-iqbaal che. Je mumineen haazir thaya te Allah no hazaarha shukr kare, sajadah bajaa laawe ke, aa din Allah ye hamne naik hidaayat aapi, hamne koi duniya na shughul ma mulavvas na kidha, bimaar na paada, aasmaani-sultaani koi balaa ma na naakha; Hamaara iqbaal ane naseeb baland che.

•  ‘AASHURAA, ‘Eid-e-museebat' che. ‘Eid ye sabab ke aa din hamaari jahannam thi khulaasi ane najaat thanaar che ke je Imaam Husain (AS) na gham ma yaad karvaane sabab thaase. Imaam Husain (AS) ye shahaadat aapi ne hamaare vaaste jannat ni zamaanat lakhi aapi. ‘Eid ye sabab bhi ke aa din Futrus farishta thi lai ne aa-j din tak Imaam Husain (AS) par aah-o-zaari karnaar ne Allah bakhshi de che.

•  Karbala ma Imaam Husain (AS) na ansaar ‘AASHURAA ni fajar na intezaar ma che ke, kivaare ‘AASHURA no aaftaab namudaar thaai ke, hame Imaam Husain (AS) ni razaa lai ne Allah ni raah ma, Shari'at ne bachaavva khaatir, Imaam-e-Haqq saathe ummat na naam par fidaa thai ne jannat ni zamaanat haasil kari lai ye. Imaam Husain (AS) ye ansaar ne poochu ke tamne zinda thaavu che ya ke guzri jaavu che? Farmaavu Imaam Husain (AS) ye ke, jo tame deen par qurbaan thaaso to zinda-o-jaavaid thai jaaso. Allah Qur'an-e-Kareem ma farmaave che ke, “ Valaa tahsabannal lazeena qotelu fi sabeelillaahe amvaata bal aahyaaum ‘inda rabbehim yurzaqoon” , Tame im gumaan karo cho ke Allah ni raah ma ya Allah ni khush-noodi vaaste qatal-thaanaar mari jaai che, magar te loko to zinda che ane Allah thi ye loko ne rizq haasil thaai che.

•  ‘AASHURAA rovaa no yaum che; je thi jannat ni khushi haasil thaai. Je koi Imaam Husain (AS) na gham ne yaad kari ne rose, sarkobi karse ane aansoo na qatraoo ne potaana chashm thi jaari karse to Allah na farishta aa ashko no zaakheero shishioo ma kari lese ke, je hamne hashr na waqat jahannam ni aag thi chudaavse, hame ye ashko na sabab mehshar ma thandak ane sukoon mehsoos karisu.

•  Je mujab koi sipaahi watan ne vaaste jaan ne qurbaan kare che ane yena ahl (gharwala) ne sultaan taraf thi in'aam ‘inaayat thai che to ye waqat beeja tamaam jonaar loko ye ne bashaarat ane mubaarak-baadi aape che ane ye na ahl ye silo-hadiyo lai ne ghana khush thaai che. Ye-j tarah thi Imaam Husain (AS) ye ummat na naam par jaan ne qurbaan kidhi ane ye no silo hame Allah ne paase thi haasil karisu ane ‘aam loko bas ye joi ne khush thaase. Hame Imaam Husain (AS) na ghar na loko che ke je Imaam Husain (AS) ni museebat ne yaad karine ye par aah-o-zaari kariye che.

•  Imaam Husain (AS) : Shamshaad-e-Bustaan-e-Resaalat, Sabar na baadshah, Mukhtaar-e-Zamaanat-e-Jannat, Aaftab-e-darakhshaan-e-fazaail che . Koi sho'araa hamna talak Imaam Husain (AS) na fazaa'il ne bayaan nathi kari saka ane Aap ni sefaat ne adaa nathi kari saka; kalaam ne insaaf nathi aapi saka. Imaam Husain (AS) Jaame-us-sefaat che, Majmu-ul-fazaa'il , tamaam sifato ane fazeelato na majmoo'ah che.

•  Imaam Husain (AS) ye shakhsiyat che ke je na naam lai ne tamaam Ambiyaa-e-Keraam (AS) roya ane Allah ni mashiyat thi Aap ye te Ambiyaa ni haajat- ravaai farmaavi. Aap Husain (AS) na waseela thi

 • Adam (AS) ni du'a mustajaab thai ane Adam ne Allah ye bakhshi didha; ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Nuh (AS) ni kishti Judi pahaad par langrai ane Nuh ni du'a mustajaab thai ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Ibraaheem (AS) vaaste Allah ye aag ma baagh banaavo ane balaa thi aazaad kidha ye din ‘AASHURAA no hato.
 • ‘AASHURAA na-j din Musaa (AS) ne Fir'aun par fatehyaabi mili ane lashkar-e-Fir'aun Nile nadi ma gharaq thayu.
 • ‘Isaa (AS) ne Allah ye aasmaan par rafa'a kidha ane Yahudiyo na sitam thi chodaava ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Yusuf (AS) ne qaid ma thi chodaava ane Aap na baawaaji Ya'qoob (AS) thi Aap ne milaavi aapa ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Ya'qoob (AS) ne aankho ni roshni Allah ye dobaara bakhshi ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Yunus (AS) ne Allah ye Hut (machchi) na pait ma thi khulaasi aapi ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Ayyub (AS) na pait ma kida padhwaana maraz ne Allah ye zaail kidhu ane Aap ne sehhat ‘inaayat thai ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Daawood (AS) ni munaajat ne Allah ye qubool kidhi ane Aapni khataa ne ma'aaf kidhi ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Sulaimaan (AS) ne Allah ye mulk paachu aapu ane Aap paacha sultanat na maalik thaya ye din ‘AASHURAA no hato.
 • Rasulullah (SAWS) ye Makkah fateh kidhu ane tamaam kuffaar parcham-e-Islaam ma daakhil thaya ye din ‘AASHURAA no hato.
 • ‘AASHURAA na din-j Qayaamat uthse ane ye din yaum ul-Jomo'ah hase.

•  Yaum ul-Jomo'ah na din Rasulullah (SAWS) ane Aap ni Aal-e-Athar par salwaat ane salaam padhvaani fazeelat ye che ke Allah na hukum thi salwaat padhnaar par 10,000 farishta salaam padhe che ane be-shumaar naikiyo ye shakhs na daftar-e-‘aamaal ma lakhaai che.

•  ‘AASHURAA na di farishta ye mumin banda na muntazir hoi che ke je Baargaah-e-Ilaahi ma istighfaar ni du'a kare, taubah kare, gunaaho thi ma'aafi talab kare ane farishta yene vaaste du'a ne qubool karwaani ni ‘araz Allah ne nazdeek kare.

•  ‘AASHURAA ne Allah jalla shaanohu Qur'an ma be jaga yaad kare che, “Val ‘asr. Innal insaana lafi khusr. Illallazeena aamanu va ‘amelussaalehaate vatavaasaw bil haqqe vatavaasaw bis sabr” ( Surat ul-‘Asr), ‘Asr (waqat, zamaan, imaam-e-‘asr) na qasam; insaan (ahl-e-kufr) har waqat nuqsaan ma che; magar te loko nahi ke je imaan laava ane naik ‘amal kidha ane aapas ma haqq ane sabar ni vaseeyat kare che. “Kaaf haa yaa ‘ayn saad” (Surat-e-Maryam), Kaaf ya'ni maqtal-e-Husain (AS) Karbala; Haa ya'ni Halaakat jema Ahl-e-Bayt-e-Husain (AS) ane Aapna ansaar bhook-pyaas ni balaa ma giraftaar thaya; Yaa ya'ni Sultaan-e-Kufr Yazeed la'een je ne Bay'at aapvaano Imaam Husain (AS) ye inkaar kidho; ‘Ayn ya'ni ‘Atash (pyaas), pyaas ni haalaat ma hamaara Ansaar-e-Husain (AS) ye shahaadat nu jaam pidhu; Saad ya'ni Sabar karvaani vaseeyat Karbala na maidaan ma ek Saheb beeja saheb ne karta hata.

 

 

   
Copyright © 2005 Alavibohra.org.  All rights reserved.