Akhbaar
 
 
 
 
 
 
 
 
  1439 AH: Nooraani Masjid
   
  Videos:
   
 
 
 
  1438 AH: Taiyebi Masjid
   
 
Bay'at e Imaam uz Zamaan (as)-18-12-1438
 
Bay'at e Imaam uz Zamaan (as)-18-12-1438 Bay'at e Imaam uz Zamaan (as)-18-12-1438 Bay'at e Imaam uz Zamaan (as)-18-12-1438
 
  1434 AH
 
Audio: Bayaan of Eid-e-Ghadeer-e-Khumm- 18/12/1434
'Eid ul-Walaayat
 • Ameer ul-Mumineen ‘Ali Mushkil kushaa (as) is our Maulaa, the namaaz, rozaa and du’aa of ‘Eid ul-Walaayat – Yaum-e-Ghadeer-e-Khumm is kal-Farz
 • “Rabbana innanaa Same’naa…..wa Tawaffanaa ma’al Abraar” – Without the bay’at, waseelah and zikr of Maulaana ‘Ali (as) there is no Shafaa’at
 • “Ashhado anna Maulaana ‘Aliyan Waliyullaah” – We remain witness to the Wasaayat of Maulaana ‘Ali (as) after Tawheed and Risaalat
 • ‘Aql-intellect is Rasoolullaah (saws) and Nafs-spirit is Maulaana ‘Ali (as)
 • In each and every book of Da’wat Shareefah, there is the bayaan of the Walaayat of Maulaana ‘Ali (as) and Waseeyat of Rasoolullaah (saws) which explains the traditions of Ambiyaa (as)
 • During the journey to Tabuk and the feast of 40 Qurayshi Chieftains at the house of Rasoolullaah (saws), the darajah of Maulaana ‘Ali (as) was established
 
  1433 AH
 
 
   
  Videos: The Significance of this Mubaarak Day: Clip 1 | Clip 2
 
   
  1432 AH
 
Photos of Yaum-e-Eid-e-Ghadeer-e-Khumm
 
Mazoon ud-Da'wat doing Bayaan on Yaum-e-Ghadeer-e-Khumm and the Majlis of the Mumineen Mazoon ud-Da'wat doing Bayaan on Yaum-e-Ghadeer-e-Khumm Mazoon ud-Da'wat doing Bayaan on Yaum-e-Ghadeer-e-Khumm Mazoon ud-Da'wat doing Bayaan on Yaum-e-Ghadeer-e-Khumm
 
Listen to the Bayaan of Ghadeer-e-Khumm at Taiyebi Masjid
 
 
  1428 AH
 
 
 
 
 
 
   
  1427 AH - Masjid-e-Nooraani
 
 
 
 
 
 
 • Mazoon saheb ye ibtedaa ma jaleel ul-Qadr Khutbah Baleeghah farmaavo, je ma Aap ye Maulana Ali Ameer ul-Mumineen[as] na alqaab adaa farmaava.
 • Aap ye Maulana Ali Saheb-e-Zulfiqaar na Laqabo Yadullaah, Aynullaah, Noorullaah, Asadullaahil Ghaalib ane Wajhullaah ni mumineen ne darmayaan tashreeh and tawzeeh farmaavi.
 • Mumineen ne Misaaq-e-Imaam iz-Zamaan (as) ni ehmiyat, waqaar, paabandi, markaziyat apna Isma'ili Muata'alavi Taiyebi Jamaa'at ma kai tarah che te samjhaavi ne mumineen na dilo ne raushan kidha.
 • Aa yaum-e-Sa'eed, yaum-e-Bay'at, yaum-e-Walaayat, yaum-e-Imaan ne Aap ye yaum-e-Akbar na naam lai ne mumineen ne aa din ni 2 rak'at ni ibaadat, du'a, Ambiyaa (as) na naamo nu wird, riyaazat, roza ane roza-iftaari na be-intehaa ane la-ta'daad fazaa'il ane sawaab-e-azeem ni bashaarat, khush-khabari aapi.
 • Mumineen ne Aap Janaab ye apna aqeedah ane Haqq nu deen chodi ne ghair na aqeedah par chaalnaar gumraah logo thi aagaah kidha, ane mumineen ne potaana imaan ane aqeedah ne mazbooti thi valgi rehva ni ta'keed farmaavi.
 • Aap ye aa yaum-e-mubaarak no awwal thi aakhir tak no waaqe'oh ane aa yaum ne Ghadeer-e-khumm kaya sabab thi kehvaai che ye ni tashreeh farmaavi, ane ye bhi farmaavu ke Allah Ta'aala ye beeji Muqaddas jagaaho ni siwaai aa-j jagaah ne kai hikmat thi pasand kidhi te nu tafseel waar bayaan farmaawu.
 • Allah Ta'aala ye pehle farishtaao no misaaq lidho pachi tamaam Ambiyaa Kiraam (as) no bhaari ma bhaari misaaq lidho ane aa sunnat-e-Ilaahi Imaamo ane Du'aat ma kai tarah jaari rahi ane mumineen aa misaaq ma shareek thai ne potaana imaan ne nawu kare che ane Imaam uz-Zamaan saathe Da'i ua-Zamaan na waseelah thi potaano ruhaani ta'alluq mazboot kare che teni pur-naseehat bayaani kidhi.